Välkommen till von Euler & Partners

 

von Euler & Partners är en oberoende finansiell rådgivare och förvaltare. Våra kunder är främst privatpersoner, företag och stiftelser. I korthet bygger vår verksamhet på fyra hörnstenar:

OBEROENDE
Vi tillhör inte någon sfär, kan agera fritt och välja bland marknadens placeringsalternativ och rekommendera det som är bäst för vår kund.

LÅG RISK
Våra kunder vill inte riskera sitt kapital.
Vi prioriterar riskspridning och allokering.

RESULTATBASERAT ARVODE
Vårt arvode är, i första hand, resultatbaserat.
Vi anser att rådgivning som baseras utifrån provisioner leder till felaktiga beslut.

TILLGÄNGLIGHET
Hos oss finns inte stordrift. Våra rekommendationer är skräddarsydda och bygger på en nära dialog. Vi tar oss tid och möter våra kunder så ofta det önskas.

 

Välkommen till en mindre krets

von Euler & Partners är inte ett finansvaruhus som säljer placeringsprodukter i olika förpackningar. Vi samarbetar med ett fåtal kunder. För oss handlar det om att agera med lyhördhet, analys och omdöme. Vi lär känna våra kunder och byter inte medarbetare från en dag till en annan. Vissa av våra kundrelationer är längre än 20 år.

Vi har ingen kristallkula

Hellre säkrar vi en vinst än att blint hoppas på en oförutsägbar uppgång. Det kan ta ett helt liv att bygga upp en förmögenhet – den får inte gå förlorad. Många tänker att förmögenheten ska bevaras till nästa generation. Därför arbetar vi metodiskt med riskspridning och allokering.

Sedan starten 2002 har von Euler & Partners kunder haft en säker utveckling på sitt kapital.
Om du delar vårt synsätt, välkommen på ett besök.


Paulina von Euler, VD
_______________